A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Лугівська гімназія Спаської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області

Моніторинг якості освіти


Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 16.01.2020 № 54

ПОРЯДОК
проведення моніторингу якості освіти

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм підготовки та проведення моніторингу якості освіти та освітньої діяльності (далі - моніторинг) у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти незалежно від їх підпорядкування, типу й форми власності, інших суб'єктах освітньої діяльності, які забезпечують здобуття дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти (далі - заклади освіти).

2. Моніторинг проводиться відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», цього Порядку, інших актів законодавства, документів закладів освіти, програми моніторингу (далі - Програма), договору про проведення моніторингу (за його наявності).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, що визначені Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту».

4. Моніторинг проводиться з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, оцінювання причин відхилень від цілей.

5. Моніторинг проводиться відповідно до таких принципів: систематичності та системності    ,   доцільності;      прозорості моніторингових процедур та відкритості;    безпеки персональних даних;   об'єктивності одержання та аналізу інформації під час моніторингу;    відповідального ставлення до своєї діяльності суб'єктів, які беруть участь    у підготовці та проведенні моніторингу.

6. Об'єктами моніторингу можуть бути:  знеособлена інформація про учасників освітнього процесу;      освітні та управлінські процеси в закладі(ах) освіти; різні види діяльності учасників освітнього процесу (навчальна, викладацька, організаційна, управлінська тощо);   умови здійснення освітньої та управлінської діяльності (матеріально-технічні, санітарно-гігієнічні,  нормативно-правові, кадрові, фінансові, навчально-методичні тощо);   результати запровадження освітніх змін, інновацій;   стан організації освітнього процесу в закладі освіти;    результати навчання та розвитку здобувачів освіти, формування їх компетентностей;    ці об'єкти, визначені у Програмі.

  Джерело доступу   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0154-20

Моніторинг якості освіти в закладі  

Моніторинг якості освіти - це система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

Мета: створити  систему  моніторингових досліджень якості освіти в закладі освіти, використати системний  підхід збору, узагальнення, аналізу матеріалів для  прийняття управлінських рішень 

Завдання:

      Реалізація діяльнісного підходу у вивченні якості  освіти та  чинників, які  впливають на  характер  її змін; аналіз контингенту  здобувачів  освіти щодо рівня сформованості компетентностей, вивчення  рівня  задоволеності здобувачів освіти системою оцінювання та  моніторингових досліджень, їх  удосконалення, визначення  заходів щодо поліпшення системи  оцінювання  здобувачів  освіти,  педагогічних працівників у  освітньому процесі. Упровадження  освітніх інновацій, сучасних інформаційних  технологій  для  оновлення   форм, методів  змісту  організації моніторингових досліджень.

       У  процесі  освітньої  діяльності  в  закладі  реалізується  декілька  видів: діагностичний моніторинг, щодо  визначення  рівня  компететностей, статистичний моніторинг дає можливість  як  вивчати так і  вести зіставлення різних показників, динамічний моніторинг різний у часі. Вимоги щодо  здійснення моніторингових досліджень: вимірність , застосування  стандартів  і норм; реальність, дотримання норм  і правил; використання досвіду та  аналіз стану  діяльності освітнього  закладу; наявність  технологій інтерпретації фактичних результатів. Критерії щодо   здійснення моніторингу  закладу освіти: об'єктивність, валідність, надійність, системність, гуманістична спрямованість. Педагогічні  працівники  несуть  відповідальність  за дотримання  критеріїв  здійснення моніторингу.

Моніторинг навчальних досягнень учнів 2020-2021

Аналітична довідка за 2020-2021 н.р.

На  даному етапі розвитку освіти у закладі запроваджуються рейтингові системи, які  дають змогу оцінити свій розвиток кожному учневі.   У   освітньому  закладі  використовуються   абсолютні показники, якісні  показники навчальних досягнень, річний бал по класу  предмету, середній бал.

   Результати  моніторингових  досліджень представлені  у  вигляді  діаграм, графіків, таблиць, дають  змогу  відстежити діяльність  на  рівні класу, предмету,  початкової, базової, школи. Педагогічні працівники, адміністрація  закладу,  відстежують  рейтингові показники, аналізують, бачать  сильні  та  слабі  сторони.

    Серед останніх (слабих сторін) за  результатами моніторингу  ми  маємо статус  учня,  предмету, класу, але не  причини ( росту,  зниження динаміки). Ідеї порівняння, визначення місця  не завжди позитивно сприймаються усіма . Для  колективу  важливо на основі  результатів  дослідження визначити шляхи  поліпшення якості  освіти,  підвищення педмайстерності, рівня  вихованості учнів, щодо більш  результативного компетентнісного, діяльнісного, диференційованого,  індивідуального підходів до  освітнього процесу здобувачів  освіти.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень